Miks just JKA karate?

In the World of Compromises, Some Don’t

Kas karate sobib kõigile?

Ei sobi. Aga see võib olla midagi väga olulist just Sulle. Tule kohale ja veendu selles. Sa ei kahetse. Ja võta endale natuke aega, et meie seisukohtadega siin tutvuda. See on oluline.

Tasakaalu tee

JKA-s rõhutame me iga kihon’i ehk põhitehnika õiget vormi, dünaamikat, biomehaanikat ja tasakaalu. Harjumusel on suur jõud – algselt valesti õpitud tehnikast on hiljem väga raske head tehnikat saada. See aga hävitab igasuguse arengu.

Seetõttu on meie instruktorid läbi raskete treeningute väga rangelt ja samas teaduslikult analüüsinud katade (nn üksikharjutus)  kõiki tehnikaid ja sellest on välja arendatud konkurentsitu spekter erinevaid kihon tehnikaid (karatetehnikad). Kasutades neid erilisi kihon tehnikaid, oleme me rafineerinud ka kata veelgi enam kasutavaks ka kumites (paarisharjutus). Ja omakorda – läbi kumite akumuleerunud kogemus annab meile tagasisidet arendamaks veelgi edasi harjutaja kihon põhitehnikat ja ka katat.

Sel moel moodustavad kihon, kata ja kumite JKA Karate – autentse Shotokan karate – lahutamatu kolmainu. Läbi nende tehnikate pideva harjutamise ja korduste õpib su keha olema pingevaba ja loomulik. JKA karate on tasakaalu tee. Ainult õige harjutamine teeb meistriks. Niisama rahmeldamine paraku on kasutu.

Filosoofia. Karate vaimsuse sepistamine

Karate ei ole lauatennise laadne punktide kogumise mäng, võistlus raskuskategooriates või shõulaadne näitemäng. Karate on sõjakunst ja eluviis, mis treenib harjutaja olema rahumeelsena ja enesekindlana. Kui aga siiski konflikt osutub vältimatuks, dikteerib ehe karate vastase kahjutustamise üheainsa efektiivse löögiga.

Selline tegevus või ka võimekus nõuavad kiirust, fookust ja kontrolli. Kuid nood füüsilised aspektid on vaid osa kogu praktikast – nad on nagu sõiduk, aga mitte tee ise.

Ehe karate baseerub Bushidol. Eheda karate puhul keha, hing (meel) ja vaimsus (ingl body, mind and spirit) – kogu isiksus – peab arenema samaaegselt, harmooniliselt ja teiste osistega kooskõlas. Läbi kihoni, kumite ja kata õpime me kontrollima oma liigutusi. Kuid veel olulisem on see, et me õpime samas ka loobuma kontrollist. Me suudame sooritada tehnikaid ilma nendest mõtlemata ja jääma fokuseerituks kontsentreerumata mistahes asjale. Asja tuumana jätab keha meelde, kuidas liikuda, ja vaim-meel jätab meelde, kuidas mitte liikuda, vaid jääda tüüneks. Tuul ulub – mägi seisab hääletuna, nagu ütleb Jaapani vanasõna.

Selline keha ja vaimu (meele) harmooniline sulam on väga võimas. Isegi mitte suurim füüsiline tugevus ja osavus-vilumus ei ole võrdne vastane sellisele tervikule.

Eheda karate resultaadiks on loomulik, pingevaba ja sundimatu tegutsemine. Samuti enesekindlus, aupaklikkus, avatus ja rahutunne, mis on võimalikud vaid läbi keha ja vaimu perfektse koosluse. See on ka tuumõpetus Zen’ile, alusbaas Bushidole, nii nagu ka JKA karate filosoofiale.

Bushido: Samurai Tee

Bushido on olnud Jaapanis juba sajandeid samuraide käitumisnormiks. Kindlalt toetudes Zeni õpetusele, on Bushido mõeldud aitama samurail täiustada oma olemust ja mõista oma meeli, hinge ning kõiksust läbi otsese kogemuse – nagu ka läbi tugevuse, enesekontrolli ja tarkuse edendamise.

Bushido baseerub seitsmel olulisel printsiibil:

1             seigi                     Õige otsus, õiglus ja kõlbeline sirgjoonelisus

2             yuki                      Vaprus ja sangarlikkus

3             jin                         Kaastunne ja heatahtlikkus kõigi suhtes

4            reigi                     Viisakus, etikett ja õige tegevus

5             makoto               Tõearmastus ja äärmine puhtsüdamlikkus

6            meiyo                  Au ja hiilgus

7             chugi                    Pühendumus ja lojaalsus

Võitlusvaim (ingl martial spirit) ja julgus on Bushido kohustuslikud aspektid. Aga samuraile oli Bushido kõrgeim eesmärk täielik vooruslikkus mõtetes ja tegudes. Iga samurai järgis hoolikalt kujundatud tavasid ja kombeid viisakatest tseremooniatest ja etiketist, mis olid ette nähtud just selliste vooruste edendamiseks. Rõhutades etteantud vormi, aitas Bushido samurail harmoniseerida vaimu kehaga, võimaldades tal säilitada teatud rahulikkust ehk heijoshini („tavalist“ igapäevast meelt) ja seda ka raskuste ees. Avameelsus, pühtsüdamlikkus, lahkus, ausus, tõelisus, vanemate austus ja autunne vormisidki kõik osa Bushido südamikust. Ja need olidki seemned, millest kasvas välja karate traditsioon. Need omadused ja tarkus, mõistvus ja rahumeelne tugevus, mida nad väljendavad, ongi mõned karate suurimatest hüvedest. Need on ka osa meie suurimatest kingitustest maailmale.

JKA Tehnikad: Kime’ni viiv lahutamatu kolmainsus

Karate aluse moodustavad kihon (põhitehnikad) , kata (võitluskood, üksikvorm) ja kumite (sparring). Neil kolmel põhinebki kõik: kogu tehniline võimekus, kogu kiirus, kogu tugevus ja kogu karatealane progress. Asja tuumas moodustavad nad tegelikult ühe terviku. Ja nii tuleb neid ka vaadelda ja harrastada – nagu ühte tervikut: ilma kihon põhitehnikateta ei saa olla ei katat ega kumited. Samuti, kata lahutatuna kumitest on vaid mehaaniline liikumine, millel puudub rakenduse mõistmisest tulenev küpsus. Ja lõpuks – kumite ilma katata kaotab vajaliku särtsaka väleduse ja sundimatu ning pingutusest vaba soravuse, mis on karatele omane. Kihon on kata on kumite. Kõik on üks.

JKA-s me rõhutamegi kõiki neid kolme K-d võrdselt ja samaaegselt.

Aastaid kestnud treeningu ja kogemuste läbi oleme me arendanud välja unikaalse ja konkurentsitult võrratu kihon tehnikate süsteemi. Me suuname ülima fookuse karate põhialustele, õpetades teaduslikult põhjendatult ja samm-sammult, aste-astmelt korrektset kehahoiakut, asendeid, tasakaalu ja iga spetsiifilise liigutuse õigeid nurki, trajektoore ning kaldeid. Nagu enamiku asjadega, on ka siin vältimatu pidev kordamine ja lihvimine, sest kui sa omandad põhialused valesti, ei ole võimalik  mingisugunegi edasine areng.

Peale kihoni rahuldavat omandamist liigud sa edasi kata harjutamise juurde, mis on kõigi karate oskuste tuum ja süda. Katas ei ole vähimatki kasutult raisatud ega tähenduseta liigutust. Seega me rõhutame pidevat kata ikka ja jälle kordamise vajadust. Läbi pidevate korduste õpib meie keha liikuma automaatselt, sundimatu pingutuseta ja efektiivselt. Koos aja ja mõtestatud harjutamisega muutuvad tehnikad alateadlikeks, vastandina tahtlikule mehaanilisele liigutusele. Sa suudad sooritada tehnikaid ilma neile mõtlemata, mis vabastab su meele (ingl mind), et see saaks olla stabiilne ja loov ning kogeda adekvaatselt konkreetse hetke olekut ja dünaamikat.

JKA-s oleme me rafineerinud katat selle tasemeni, et ta oleks enam kasutatav ka kumite sparringus. Tehnikate kaudu, mida oleme õppinud kihon’is ja praktiseerinud kata’s, avastad sa ühel hetkel, kuidas reageerida erinevates situatsioonides loomulikult ja vabalt, ning rakendama oma tehnikaid sobivalt nagu asjaolud ja tingimused seda parasjagu nõuavad.

Just nii saadki sa teadlikuks karate tõelisest võimsusest. Kui kogu sinu olemus – keha ja vaim – paiskuvad plahvatuslikult edasi ja purustavad sinu vastase üheainsa löögiga, nimetatakse seda kime’ks. Kime on kihon-kata-kumite kolmainu ülim eesmärk.

 

Iseloomulikud jooned. Maailma võimsaima Karate saladus

JKA karate on läbi enda ajaloo jäänud oma põhijoontes muutumatuks. Iga harjutaja õpib iga tehnika ja traditsiooni just selle algsel ja ka kõige võimsamal-efektiivsemal kujul. Resultaadina on JKA läbi aegade alati loonud rea tugevaimaid ja kogenenumaid karatekasid terves maailmas.

On olemas terve rida praktilisi faktoreid, mis eristavad JKA Shotokan Karated teistest karate traditsioonidest ja koolkondadest või gruppidest. Loetleme siinkohal mõned olulisemad neist.

 

JKA karate on heas mõttes „kõik ühes“

Inimesed tulevad karatesse erinevatel põhjustel, erinevate soovidega. On see siis tutvuda idamaade kultuuri ja filosoofiaga, õppida ennast ja lähedasi kaitsma, saavutada parem kehaline vorm, tulla maailmameistriks, olla osa toredast seltskonnast ja tutvuda uute sarnaste vaadetega inimestega või veel midagi. Ühinedes meie grupiga saad tegelikult soovitu ja ka kõik teised nn kauba peale.

 

JKA Karate omab väga tugevaid ja sügavaid juuri

JKA karate on shotokan stiili lipulaev. Shotokani koolkond on siin muutmata, rikkumata, unikaalselt rafineeritud ja selgelt puhtas tähenduses. Shotokan on üks vanimatest ja kõige traditsioonilisematest Okinava karate tüüpidest. Kuna see pärandub otseteed sellistest originaalsetest algallikatest, ongi seega meie koolkond välja arenenud väga tugevatest ja sügavatest juurtest, mis omakorda toetuvad pikale ajaloole ja auväärsetele traditsioonidele.

 

JKA Karate on kaasaegselt teaduslik ja seda arendatakse pidevalt-püsivalt

JKA karates kasutatavad tehnikad ja liikumised põhinevad kindlal, teaduslikul, füüsilise liikumisteaduse teoorial ja ka iidsel kogemusel. See on ka põhjus, miks me kulutame palju rohkem fokuseeritud tähelepanu – kaugelt rohkem, kui ükski teine organisatsioon – kihon’ile, kunsti baasiks olevatele põhitehnikatele ja nende korrektsele vormile, mõjunurkadele ja tasakaalule. Resultaat räägib enda eest: JKA karate on autoriteetne, võimas, kindel, ehe, stabiilne, voolav ja sorav, see on tõestanud ennast muuhulgas läbi aegade ka paljudel võistlustel-turniiridel. Vaatamata JKA karate suurepärasele kvaliteedile ei ole jäädud loorberitele puhkama, vaid täiustatakse seda ikkagi pidevalt.

 

JKA instruktorid-õpetajad on täisajaga töötavad professionaalid

Kõik JKA instruktorid on täisajaga töötavad professionaalid, kes on väga pika aja vältel läbinud just instruktoritele suunatud spetsiaalse programmi ja treeningud. Meie Eesti kontekstis tuleks kindlasti rõhutada, et kõik nad on prestiižsete Jaapani ülikoolide vilistlased.

Nad ei ole nn poole kohaga õpetajad, ega omavoliliselt meelevaldsed oma õpetamises. Nende pühendumus Do (meetodi, Tee, ingl Way) õpetamisesse garanteerib, et karate-do tõeline olemus ja tuum antakse edasi kõigile õpilastele. See pühendumus väljendub õpilaste tehnilises tasemes.

 

JKA viib läbi spetsiaalset Instruktorite Treeningprogrammi

Erinevalt teistest karategruppidest, pakub JKA spetsiaalset instruktorite kursuse programmi väljapaistvatele õpilastele, kes on demonstreerinud erakordset võimekust ja meisterlikkust karate-do’s. Õpilaskandidaadid peavad läbima ranged eksamid-testid ja karmid sisseastumiskatsed, millele järgnevad kaheaastased intensiivsed õpingud ja treeningud Tokyo JKA Peakorteri Dojos. Igakuiselt peavad nad esitama ka uurimustööd instruktorite poolt etteantud teemadel, seeläbi tõestades ja arendades oma teadmisi ja leidlikkust, samuti teenistusvalmidust ja pühendumust karate-do’le. Selle programmi edukad lõpetajad, need kes on suutnud läbida kõik esitatud ranged nõudmised, ongi aktsepteeritavad professionaalsete instruktoritena. Selline ülimalt range lähenemine kindlustab selle, et teaduslikud alused ja JKA Karate-Do traditsioonid säilitatakse. Samas tagab see ka jätkusuutlikkuse läbi pideva arengu.

 

JKA Karates ei tunta kaalukategooriaid ega ole poole- ning preemiapunktide süsteemi

Karate do ei ole sport, mida „mängitakse“ punktide pärast. JKA kumites ei kasutata ei kaalukategooriaid ega nn kohtunike jooksvat punktide süsteemi. Tihtipeale teised karategrupid annavad korraga ühe tehnika eest mitu punkti (näiteks kolm punkti jalalöögi eest pähe, kaks punkti jalalöögi eest kehasse ja üks punkt ükskõik millise tehnika eest), mis võivad viia võiduni nende turniiridel. Kuid JKA turniirid on palju rangemad. JKA tunnistab ainult ippon’it („täispunkt“, mis tähendab, et sa oled oma vastase „maha võtnud“ ja seeläbi võitnud) ja wazaari’t („efektiivne tehnika“, mis vastab umbes 80%-le ippon’ist, seega „peaaegu ippon“). JKA Karate-Do põhipostulaadiks on „võtta vastane maha“, ühe efektiivse löögiga, olenemata tema hirmuäratavusest, mõõtudest või kaalust. Meie traditsioonis ei ole kohta nn puutemängule.

Erinevus on ilmne: me õpetame oma õpilastele, kuidas saavutada meisterlikkust iseeneses ja kuidas vallutada-rabada vastast.

 

JKA Peainstruktorid (Chief Instructor) valitakse demokraatlikult

JKA valib oma Peainstruktori (Chief Instructor) väga hoolikalt Shihankai liikmete hulgast. Valik põhineb isiklikul kogemusel, tugevustel ja ausameelsusel. See on eelis, seni kuni paljudes karateorganisatsioonides, isegi nendes, kelle loojaks on algselt olnud tugev liider, pärandatakse juhikoht pärast juhi-meistri lahkumist järglasele või pärijale. Järglane võib olla hoopiski nõrk juht ja nii võib juhtuda, et organisatsioon hakkab kaotama oma nägu ja reputatsiooni ning lõpuks isegi hääbuda-kaduda (see ei ole teoreetiline arutelu). JKA’s sellist ohtu ei ole, Peainstruktori valib oma ala parimatest koosnev nö professorite grupp ja nii saab Peainstruktoriks alati tugev juht-liider. Tuleb tunnistada, et JKA on enamikust teistest karategruppidest kaugelt paremini organiseeritud ja koos oma tugeva demokraatliku traditsiooniga on see jääv jõud – JKA oli, on ja jääb kestma kaugelt üle meie aegade. JKA ütleb, et nad kestavad igavesti. See on julge, aga aus ja selge seisukohavõtt, mis sisendab kindlust. Kui Sa oled hingeha asja juures ja hoolid oma elu kvaliteedist, siis on see just koht ja võimalus Sulle pidevaks arenguks.

 

JKA on pühendunud Karate Harrastamisele ja Tavadele

Erinevalt paljudest karateorganisatsioonidest ei ole JKA-d moodustatud organisatsioonina, mille eesmärk on võistlusmatšide ja turniiride läbiviimine. Kuigi JKA korraldab ka mõningaid väga prestiižseid võistlusi (JKA ja World Championship), on organisatsiooni põhifookus ikkagi Karate-Do praktiseerimisel. Selle eesmärgiks ja otstarbeks on eelkõige karate-do õpetamine elustiilina, eluteena (ingl Way of Life).

 

Efektiivne enesekaitse

JKA Karate tagab ka ülimalt praktilise ja põhjaliku lähenemise teie ja teie lähedaste julgeolekule. Wazat (tehnikad) harjutatakse pidevalt koos ühe või mitme vastasega, mis aitab sisendada proportsionaalset jõu kasutamist vastuseks ükskõik millisele rünnakule. Meie eesmärgiks on õpilastes ajapikku välja arendada võime, mis lubaks neil reageerida loomulikult ja otsustavalt agressiooniaktide vastu. Seal, kus agressioon ei ole füüsiline, aitab meie treening lahendada ähvardava olukorra preventiivselt rahulikul ja mittevägivaldsel teel. Pikaajaline harjutamine teeb teist silmnähtavalt ebameeldiva rünnakuobjekti.

 

Eestis alates 1989 aastast – Esimene   

Oleme esimene registreeritud traditsioonilise karate organisatsioon Eestis ja üks väheseid, kes on suutnud tänaseni lojaalsena vastu pidada alustatud teel meie närvilises majanduslikus ja eetilises rabedas kliimas. JKA Eesti SKA on akumuleerinud sellest ajast väljapaistvat ja õpetlikku tehnilist ning ka administratiivset kogemust. Me oleme stabiilne ja tugev grupp ning me areneme edasi ja tahame jagada oma teadmisi paljude tulevaste Eesti generatsioonidega. Meie motoks on ka muuhulgas: “Kompromisside maailmas on neid kes ütlevad ei”. Me ei lähe kompromissile oma põhimõtetega. Samas oleme olnud alati avatud ja innovatiivsed, jälginud arenguid teiste võitluskunstide tehnikas. See toob teinekord kaasa ka diskussioone, aga neid me ei karda.

 

Eneseareng

JKA Karate pakub harjutajale võimaluse saavutada peatumatut ja positiivset isiklikku enesearengut. Ajapikku ja õige treeningu puhul paranevad nii füüsilised ja ka vaimsed võimed. Näiteks füüsiline tugevus, koordinatsioon, painduvus, kiirus, reflekside adekvaatsus ja keskendumisvõime. Mis kõige tähtsam, õpilased arendavad endas viisakust, austust ja enesekindlust, mis on ihaldusväärsed omadused nii Dojos kui ka väljaspool seda. See karate on keha ja vaimu kultuur.

 

Parim kogu keha treening

JKA Karate on suurepärane vahend kogu keha treenimiseks. Meie treening on jõuline ja elustav, keskendudes kiirusele, võimsusele, koordinatsioonile ja painduvusele. Vastupidavuse treening on meie edasijõudnute rühma treeninguteema ja oma treeningutes saavutame me tavaliselt maksimaalse koormuse ja keha koostöö. Karate haarab 97% inimkeha lihaskonnast, olles selle näitajaga nn “fitnessi” poolest efektiivsuse absoluutses tipus. Treening ei ole kunagi rutiinne ega igav.

 

Positiivsed moraaliväärtused

JKA Karate on idamaise kultuuri-filosoofiataustaga võitluskunst, mida täna harrastavad inimesed üle kogu maailma. See tuleneb iidsetest võitlustraditsioonidest. Dojos harjutades suhtume me oma treeningpartneritesse suurima respektiga. Meie harjutajad käituvad samuti ka väljaspool Dojot.

Karate treening algab ja lõpeb lugupidamisega nagu ka meie omavahelised suhted. Need väärtused sisalduvad JKA Dojo Kun’is.

 

Lõpuks rahast. Mis see mulle maksma läheb

Karate on kindlasti odavam kui kasvõi metsajooks. Karate ei ole kallis ala. Kvaliteetne kahest osast koosnev treeningriietus kestab üle kümne aasta ja maksab sama palju kui keskmised jooksutossud (mis peavad vastu aasta-paar, tänapäeval juba isegi vähem). Olemas on ka atesteerimis – litsenseerimistasud, aga need ei ületa aastas kindlasti ühte kuutasu suurust. Sama kehtib ka intensiivtreeninglaagrite kohta, mis toimuvad kolm-neli korda aastas ja ei ole kallid. Ongi kõik. Kuutasu suuruse oleme hoidnud täna ca 80% juures keskmisest fitnesstreeningu kuutasust. Sa saad sisuliselt tippteenuse keskmisest madalama hinnaga. Seega on see selge tugevus – pakume parimat hinna-kvaliteedi suhet. Õpilastele ja üliõpilastele, nagu ka peredele, on soodustused.

Ja üks oluline asi – ole ettevaatlik isehakanud hobitegijatega, kes müüvad „sama asja poole odavamalt“ … sa ju saad aru, et see ei saa nii olla. Parem maksta reaalse asja eest midagi, kui mitte millegi eest pool summast. Sa ei lähe ju peenraha pärast isahakanud hambaarsti juurde?

Ja kui Sinu arvates see kõik on liiga kallis, siis on Sinu elus aeg muutuseks. See muutus võib saada alguse justnimelt meie trennist, kus Sa õpid keskenduma ja tegema vahet olulisel ja ebaolulisel. Arenema ja püüdlema uute eesmärkide poole ning neid ka saavutama.

 

Vöögraduatsiooni süsteem. Kyu ja Dan astmete sertifitseerimine

JKA karates on 10 kyu ja 10 Dan astet. Et omandada sertifitseeritust igas astmes, pead sa täitma graduatsiooni eeltingimused ja nõuded ning läbima edukalt testimisprodseduuri. Testimine ehk gradueerimine toimub JKA poolt autoriseeritud ja sertifitseeritud gradueerijate poolt. Selliselt väljastatud aste on kindel „valuuta“ kõikjal maailmas. JKA Eesti SKA-s toimuvad gradueerimised hooajaliste seminar-laagrite käigus 3-4 korda aastas. Organisatsioon tutvustab sind ka konkreetsete nõuetega, mis peagi, pärast mõningast harjutamist, muutuvad sulle arusaadavateks ja sooritatavateks. Musta vöö ehk Dan astmete testid sooritame (vaatamata meie Peainstruktori Dan gradueerija kvalifikatsioonile) täna eranditult JKA Shihankai liikmetele. Meie ettevalmistus on olnud niivõrd tõhus ja reputatsioon selline, et kogu meie ajaloo jooksul on olnud vaid paar nö läbikukkumist.

Kvalifikatsioonisüsteem. JKA Instruktor, eksamineerija ja kohtunik

Kõik JKA instruktorid on JKA Peakorteri poolt spetsiaalselt õpetatud, treenitud ja litsenseeritud õpetama karated. Kõik instruktorikandidaadid peavad harjutama intensiivselt ja lõpetama JKA unikaalse instruktorite koolituskursuse enne sertifitseerimist. Alles seejärel saavad nad sertifitseeritud ja litsenseeritud õiguse täita erinevaid funktsioone, millede sooritamisel nad kannavad täit vastutust JKA sees ja ees.

JKA pakub kolme põhilist kvalifikatsioonivormi: autoriseeritud Instruktori kvalifikatsioon (karate õpetamiseks); autoriseeritud Kohtuniku kvalifikatsioon (turniiride ja võistluste kohtunikuna tegutsemiseks) ja autoriseeritud Eksamineerija kvalifikatsioon (Kyu ja Dan astmete graduatsioonitestide, instruktori kvalifikatsioonitestide ja muud tüüpi kvalifikatsioonitestide vastuvõtmise ja vastava kvalifikatsiooni omistamine). Reegel on selline, et vaid kvalifitseeritud instruktorid on need, kellel on õigus taotleda ka kahte ülejäänud kvalifikatsioonisegmenti. See tagab, et alati  on tegemist praktiseeriva asjatundjaga. Jaapanis ja nüüd juba ka mujal maailmas on olemas karatekasid, kes on litsentseeritud kõigis kolmes kvalifikatsioonisegmendis. Ka meil on Eestis üks selline täna olemas.

Iga kvalifikatsioonisegment jaguneb erinevateks astmeteks – D-st kuni A-ni kasvavas kvalifikatsiooni ja vastutuse järjekorras.

Kvalifikatsioon ei ole nn eluaegne, seda tuleb uuendada iga kolme aasta järel, mis tagab pideva kvaliteedi.

 

JKA Karate ja lapsed?

JKA-s on ruumi ka lastele. Jaapanis harjutab väga palju tuhandeid lapsi ja noori algkoolist põhikoolini, õppides karate väärtushinnanguid ja rakendades neid oma igapäevaelus. Tuleb siiski märkida, et laste pedagoogika jaguneb erinvate vanusegruppide vahel ja erinevatele laste vanusegruppidele viiakse treeningud läbi eraldi. Kõige nooremad teevad seda läbi mängu.

Karate ei ole lastele vaid fun, see sisaldab endas ka palju noorele inimesele kasulikku. Mõningaid neist nimetatekse Jaapani keeles chiku (vaimne/hingeline areng, ingl mental), tokuiku (moraalne areng) ja taiiku (füüsiline areng). Needsamad kolm osist on eristatavad ka traditsioonilistes haridussüsteemides.

Chiku (vaimne areng) mõistes aitab karate arendada kontsentreerumist, fookust, selget mõtlemist ja otsustavust.

Karate sisaldab endas palju varjatud tugevaid kasulikke omadusi. See aitab pisitasa sisendada kannatlikkust, püsivust, distsipliinitunnet, sihikindlust, üldist mõistmist ja avatud meelt. See kasvatab enesekindlust, arendab enesekontrolli ja suurendab nn „külmaverelisust“ ehk rahulikkust, viisakust ja sisemist rahumeelsust – kõik need omadused aitavad inimest kõigis nendes püüdlustes, mida nad elus ette võtavad. See osa ongi tokuiku (moraalne areng).

Loomulikult on karate kasulik kogu kehale, eriti tugiliikumisaparaadile ja ka siseorganeile (taiiku). Füüsiliselt on see suurepärane südamele, aitab arendada tugevaid luid ja lihaseid, loob elastsuse ja muudab keha haigustele ja vigastustele vähem vastuvõtlikuks.

Kõik need kolm segmenti on aga sügavalt kasulikud arenevale noorele inimesele, aidates tal toime tulla erinevate väljakutsete-raskustega, mida kaasaegne ühiskond noore teele seab. See viib nad tasakaalu ja annab neile vastavad väljavaated just selles eas, mil nad neid enim vajavad. See loob nende arenevale iseloomule tugeva aluspõhja. Samad aspektid on olulised ju ka täiskasvanutele. Kas sa loodad 40-aastaselt ikka veel nautides mängida korvpalli või harrastada kergejõustikku?

MÄRGE: Paljud karateorganisatsioonid lubavad tihti kuue-seitsmeaastastel lastel alustada kumite (sparring) harrastamist. Kuid vältimaks võimalikke vigastusi, ei ole JKA-s sparring lubatud kuni lapse kümne aastaseks saamiseni ja mitte enne, kui ta on jõudnud viienda kyu tasemeni.

Karate tulevik. Hoides traditsioone

Üha suurenev arv karateorganisatsioone ja gruppe on sisse viinud oma tegevuses kaalukategooriad ja punktisüsteemi turniiride jaoks, andes nii karatele tavaspordi sarnase staatuse. On fakt, et üha enam ja enam organisatsioone on karatekunstist teinud populaarse võistlusspordi. See on mõneti ka mõistetav, kuna see on lihtsam. On inimesi, kes loodavad teha sellest olümpiamängude osa, nii nagu Judo seda täna on.

JKA-s me ei vastandu sellele trendile, kuid me oleme huvitatud ja pisut ka mures selle üle, mida see suundumus ennustab karate tulevikule, milleni see viib. Me usume, et „sportlik“ karate on kokkusobimatu eheda karate tõelise vaimsusega – see jätab väliselt vormi küll võhikule sarnaseks, kuid kõrvaldab sisu. Tõeline karate on eluviis, elutee, mitte sport või võistlus, kus on vaid üks võitja.

Võistluse (kyogi) eesmärk on võitmine. Seega on loodud ka kaalukategooriad muutmaks seda „õiglasemaks“ ja reeglitel põhinev diferentseeritud punktisüsteem jooksva skoori pidamiseks. Et kui oled alguses ka nelja punktiga „taga“ võid sa lõpuks ikkagi võita… Kas nii on ka „päriselus“? Ei ole ju. Pealegi on probleemiks reeglite sage meelevaldne muutmine. Sportkarate maailmas on ka selge kitsaskoht kohtunike taseme pärast, kohtunikud ei ole reeglina kunagi olnud endised tipptegijad, tipud lihtsalt lõpetavad pärast „sportlasekarjääri“ kogu oma karatealase tegevuse. Seega hindavad sind võistlusel tihti inimesed, kes on sinu tasemest allpool. Sagedased on ka vigastused. Ja võita saab ikkagi lõpuks vaid üks atleet.

JKA-s ei ole see nii. Meie turniirid on kõik shiai (võitlusmatš). Eesmärk ei ole mitte võita punktimängus, vaid panna oma oskuseid vastase omade vastu, seeläbi testida oma progressi ja tehnikaid. JKA karate lõplik eesmärk on püüda vastane alistada üheainsa täpselt kontrollitud purustusvõimelise tehnikaga. Sina kas „purustad“ vastase või tema „võtab maha“ sinu – protsessis ei toimu mingit punktide kogumist ja juhtima-kaotama minekut. Ei toimu mängu. Igal matšil on selge „võitja“, kuid võitmine iseenesest ei ole lõppeesmärk. Ainus siht on rakendada oma parimaid oskusi oma võimete maksimumis. Selgitatakse välja küll ka parim, kuid selge kogemuse saavad kõik.

Kohtunikest: JKA võistlustel on kohtunikeks alati sinust tase kõrgemad praktiseervad karatekad. Maailmameistrivõistluste finaalides on tatamil kohtunikeks harva alla kaheksanda astme mustade vööde kandjad. Nad oskavad hinnata.

See on meie Tee (ingl Way, jpn Do).

Milline on siis JKA Karate tulevik? See on sama traditsioon, mida oleme säilitanud ja hoidnud au sees eelmise sajandi keskpaigast. JKA ei ole kunagi muutnud oma põhialuseid ega reegleid. Lahutamatu kolmainus – kihon, kata ja kumite, mis juhivad vältimatult kime’ni – jäävad sisulis-olemuslikult muutumatuks, samas täiustatakse seda kooslust ja tema koostisosi pidevalt. JKA karate on täiesti loomulik, mitte meelevaldselt koostatud punktimängul põhineva sportliku kohtumise tarbeks.

Karate Kõrgeimate Traditsioonide Hoidjana (Keeper of Karate’s Highest Tradition) jätkame me selle eheda kunsti aluspõhjaks oleva kogu võimsuse ja vaimsete dimensioonide sügavuse elushoidmist ja edastamist. Meie võistlused jäävad shiai’deks, võimaluseks kõigile erinevate isiksustele testida oma arengut. Me jätkame oma missiooniga, kindlustamaks, et karate-do tõeline tuumiksisu on mõistetud ja harrastatud terves maailmas.

Üks elu – ela KOHE!